Skip to main content
Critical AdvantageDrugo ekspertno zdravniško mnenje

Zakaj tistim brez Critical Advantage ne moremo pomagati, ko zbolijo?

By 18/10/2022May 15th, 2023No Comments

Veliko ljudi nas pokliče šele takrat, ko zbolijo. Zakaj takšnim žal ne moremo pomagati z drugim ekspertnim zdravniškim mnenjem in organizacijo zdravljenja v tujini?

Klice ljudi, ki so resno zboleli brez Critical Advantage, vedno sprejemamo s težkim srcem. Pogosto kličejo tudi člani Dr Best in sprašujejo, če lahko pomagamo njihovemu prijatelju, ki je zbolel, a ni član Dr Best. Storitev drugega ekspertnega mnenja in zdravljenja v tujini izven članstva ne ponujamo zaradi visokih stroškov, ki si jih večina prebivalstva brez zavarovanja ne more privoščiti. Četudi bi zdravljenje želeli plačati sami, pa tega ne želimo in ne dopuščamo, saj je cena vse do konca neznanka. Ta namreč ne sme biti nikoli vprašanje oziroma mora biti za tem zadosten vir kritja, da to med zdravljenjem ni tema pogovora.

Ključno pri dostopnosti storitev je članstvo

Stroški priprave drugega mnenja, predvsem pa organizacije in kritja zdravljenja v svetovno priznanih medicinskih centrih, so visoki in veliki večini prebivalstva nedosegljivi. Povprečen strošek zdravljenja raka znaša več kot 150.000 evrov. Zato storitve ponujamo v obliki članstva za mesečni znesek, dostopne pa so z zavarovanjem družbe AmTrust International Underwriting DAC. Zavarovanje je ustvarjeno za zagotavljanje najkakovostnejšega zdravljenja v prestižnih mednarodnih ustanovah, vsote pa zasnovane na podlagi obsežnih izkušenj družb Further, Teladoc in AmTrust International.

Sama ideja zavarovanja namreč seveda sloni na razporeditvi tveganja med prebivalstvom in v daljšem življenjskem obdobju posameznika. Po podatkih ameriškega onkološkega inštituta “National Cancer Institute” ima sicer posameznik v ZDA med življenjem že 39 odstotno verjetnost za diagnozo kakršnegakoli rakavega obolenja. Drugo ekspertno mnenje in zdravljenje v tujini pa velikokrat potrebujejo tudi mladi. Kar petina članov, ki so doslej koristili storitve Dr Best Critical Advantage, je mlajših od 35 let – osem odstotkov celo otrok, mlajših od 15 let. Pravzaprav so doslej storitve pogosteje koristili člani, mlajši od 35 let kot starejši od 65 let.

Da tovrsten sistem deluje, pa morajo veljati pravila. K temu spada tudi karenčno obdobje, ki je za paket Critical Advantage določeno pri šestih mesecih, po katerih lahko koristite storitve zdravljenja v tujini. Storitev drugega ekspertnega mnenja lahko koristite takoj, če ste bili pred pristopom zdravi oziroma v zadnjih desetih letih niste imeli predobstoječih stanj, ki se nanašajo na krite bolezni (v nasprotnem primeru pristop ni mogoč, preberite si splošne pogoje). Moramo se torej pridružiti zdravi z mislijo, da bomo morda storitve enkrat potrebovali. Tudi obveznega zdravstvenega zavarovanja ne plačujemo le takrat, ko zdravljenje potrebujemo. Sicer pa lahko člani Critical Advantage vedno in takoj koristijo storitev dostopa do zdravnikov prek aplikacij za klepet za vsakodnevna vprašanja.

Kaj pa, če želim zdravljenje plačati sam/a?

Critical Advantage torej ne omogoča izdelave ekspertnih mnenj ali kritja zdravljenja v tujini za ljudi, ki niso člani – četudi so za storitve pripravljeni plačati. Naš sistem se namreč bistveno razlikuje od ostalih komercialnih ponudnikov “drugih mnenj”, ki v ta namen sodelujejo s specialisti v Sloveniji ali pa imajo zdravnike tudi zaposlene. Je namreč sistem izbire najprimernejših strokovnjakov (od približno 54.000 najboljših specialistov po vsem svetu, ki jih dobimo v raziskavi), opravi pa se na osnovi obstoječe diagnoze in vpogleda v zdravstveno sliko pacienta.

Pridobitev drugega ekspertnega mnenja je sicer šele začetek procesa. Specialist je na razpolago za dodatna vprašanja v zvezi s potekom zdravljenja in izvedenimi postopki in proces spremljanja lahko traja tudi več let. Če se odločite za zdravljenje v tujini, pa se tudi to seveda ne zaključi z operativnim posegom, pač pa je obravnava celovita in vključuje tudi nadaljne terapije – z organizacijo in plačilom potovanja in nastanitve.

Vse našteto je torej prezahtevno, da bi lahko stroške drugega ekspertnga mnenja in zdravljenja v tujini ocenili vnaprej. Vedno se brezkompromisno poišče najustreznejšo rešitev in o ceni se pri tem ne pogovarjamo – vse stroške po zaključku celotnega procesa poravna zavarovalnica.