Naše storitve so sestavljene v celovite pakete in dostopne v obliki članstva.

Stroški priprave drugega mnenja, predvsem pa organizacije in kritja zdravljenja v svetovno priznanih medicinskih centrih, so visoki in veliki večini prebivalstva nedosegljivi. Zato storitve ponujamo v obliki članstva, dostopne pa so z zavarovanjem družbe Axeria iard.

Zavarovanje je ustvarjeno za zagotavljanje najkakovostnejšega zdravljenja v prestižnih mednarodnih ustanovah. Vsote so zasnovane na podlagi obsežnih izkušenj družb Further, Teladoc in Axeria.

Pokličite nas na telefonsko številko 080 88 12.

Zavarovanja in omejitve

Premium
Critical Advantage™

Standard
Critical Advantage™

Abi – slovenski zdravniki preko videa in aplikacij za klepet

Drugo ekspertno zdravniško mnenje brez karence (Second Expert Medical Opinion)

Organizacija zdravljenja v tujini (Medical Concierge)

Zdravljenje kritih bolezni ali medicinski postopek po zavarovani osebi letno do

2.000.000 EUR

1.000.000 EUR

V celotnem življenju zavarovane osebe v času veljavnosti police do

4.000.000 EUR

2.000.000 EUR

Nadomestilo za nočitev v bolnišnici v primeru hospitalizacije izven Slovenije zaradi zdravljenja kritih bolezni

200 EUR

100 EUR

Kritje stroškov zdravil, kupljenih v Sloveniji po končanem zdravljenju

50.000 EUR

50.000 EUR

Kategorija hotela v času zdravljenja zunaj Slovenije

5*

3 do 4*

Prevoz na zdravljenje in nazaj z letalom/vlakom

Poslovni razred

Ekonomski razred

Izplačilo enkratnega zneska 20.000 EUR po prvi terapiji krite bolezni ali medicinskega postopka

GenePlanet Premium DNA** (doplačilo)

Starostne karakteristike

Pristopna starost

od 31. dneva do 64. leta

od 31. dneva do 64. leta

Najvišja starost

do 84. leta

do 84. leta

Premija

0 – 18 let: 14,92 EUR
19 – 64 let: 37,98 EUR
65 – 84 let: 50,36 EUR

0 – 18 let: 8,34 EUR
19 – 64 let: 23,90 EUR
65 – 84 let: 29,82 EUR

Zavarovanja in omejitve

Premium
Critical Advantage™ + PEM

Standard
Critical Advantage™ + PEM

Abi – slovenski zdravniki preko videa in aplikacij za klepet

Drugo ekspertno zdravniško mnenje brez karence (Second Expert Medical Opinion)

Organizacija zdravljenja v tujini (Medical Concierge)

Zdravljenje kritih bolezni ali medicinski postopek po zavarovani osebi letno do

2.000.000 EUR

1.000.000 EUR

V celotnem življenju zavarovane osebe v času veljavnosti police do

4.000.000 EUR

2.000.000 EUR

Nadomestilo za nočitev v bolnišnici v primeru hospitalizacije izven Slovenije zaradi zdravljenja kritih bolezni

200 EUR

100 EUR

Kritje stroškov zdravil, kupljenih v Sloveniji po končanem zdravljenju

50.000 EUR

50.000 EUR

Kategorija hotela v času zdravljenja zunaj Slovenije

5*

3 do 4*

Prevoz na zdravljenje in nazaj z letalom/vlakom

Poslovni razred

Ekonomski razred

Izplačilo enkratnega zneska 20.000 EUR po prvi terapiji krite bolezni ali medicinskega postopka

GenePlanet Premium DNA** (doplačilo)

Personalizirana medicina

 • Dostop do ekspertne skupine družbe Further
 • Odvzem vzorca in pošiljanje v laboratorij
 • Molekularno profiliranje
 • Poročilo ekspertne skupine
 • Testiranje ožjih družinskih članov pri dednih mutacijah
 • Genetsko svetovanje na daljavo
 • Klinične študije
  • Izbira primerne klinične študije
  • Podpora pri vključitvi v proces
  • Stroški potovanja in namestitve
  • Dnevno nadomestilo
 • Zdravila z veljavnim dovoljenjem
  • Kemoterapija, obsevanje, ciljane, imuno in hormonske terapije
 • Eksperimentalna zdravila
  • Dostop do terapij, ki še niso v prodaji

Starostne karakteristike

Pristopna starost

od 31. dneva do 64. leta

od 31. dneva do 64. leta

Najvišja starost

do 84. leta

do 84. leta

Premija

0 – 18 let: 20,35 EUR
19 – 64 let: 43,40 EUR
65 – 84 let: 56,06 EUR

0 – 18 let: 18,58 EUR
19 – 64 let: 34,14 EUR
65 – 84 let: 40,06 EUR

Zavarovanja in omejitve

Dr Best Basic

Abi – slovenski zdravniki preko videa in aplikacij za klepet

Drugo ekspertno zdravniško mnenje brez karence (Second Expert Medical Opinion)

Organizacija zdravljenja v tujini (Medical Concierge)

Zdravljenje kritih bolezni ali medicinski postopek po zavarovani osebi letno do

V celotnem življenju zavarovane osebe v času veljavnosti police do

Nadomestilo za nočitev v bolnišnici v primeru hospitalizacije izven Slovenije zaradi zdravljenja kritih bolezni

100 EUR

Kritje stroškov zdravil, kupljenih v Sloveniji po končanem zdravljenju

Kategorija hotela v času zdravljenja zunaj Slovenije

3 do 4*

Prevoz na zdravljenje in nazaj z letalom/vlakom

Ekonomski razred

Izplačilo enkratnega zneska 20.000 EUR po prvi terapiji krite bolezni ali medicinskega postopka

GenePlanet Premium DNA

Starostne karakteristike

Pristopna starost

od 31. dneva

Najvišja starost

ni omejitve

Premija

Individualno: 5,90 EUR
Družinsko: 9,90 EUR

Standard Critical Advantage™

 • Abi – slovenski zdravniki preko aplikacij za klepet
 • Drugo ekspertno zdravniško mnenje (Second Expert Medical Opinion)
 • Organizacija zdravljenja v tujini (Medical Concierge)
 • Plačilo zdravljenja v tujini, vključno z namestitvijo in potovanjem
Zbir informacij in pogojevIzberi

Premium Critical Advantage™

 • Abi – slovenski zdravniki preko aplikacij za klepet
 • Drugo ekspertno zdravniško mnenje (Second Expert Medical Opinion)
 • Organizacija zdravljenja v tujini (Medical Concierge)
 • Plačilo zdravljenja v tujini
 • Najvišji standardi potovanj in namestitev
 • Višja kritja za zdravljenje kritih bolezni
 • Izplačilo enkratnega zneska 20.000 EUR po prvi terapiji krite bolezni ali medicinskega postopka
 • GenePlanet Premium DNA**
Zbir informacij in pogojevIzberi

Standard Critical Advantage™ + PEM

 • Abi – slovenski zdravniki preko aplikacij za klepet
 • Drugo ekspertno zdravniško mnenje (Second Expert Medical Opinion)
 • Organizacija zdravljenja v tujini (Medical Concierge)
 • Plačilo zdravljenja v tujini, vključno z namestitvijo in potovanjem
 • Storitve personalizirane medicine in vključevanje v klinične študije
 • GenePlanet Premium DNA**
Zbir informacij in pogojevIzberi

Premium Critical Advantage™ + PEM

 • Abi – slovenski zdravniki preko aplikacij za klepet
 • Drugo ekspertno zdravniško mnenje (Second Expert Medical Opinion)
 • Organizacija zdravljenja v tujini (Medical Concierge)
 • Plačilo zdravljenja v tujini, vključno z namestitvijo in potovanjem
 • Storitve personalizirane medicine in vključevanje v klinične študije
 • Najvišji standardi potovanj in namestitev
 • Višja kritja za zdravljenje kritih bolezni
 • Izplačilo enkratnega zneska 20.000 EUR po prvi terapiji krite bolezni ali medicinskega postopka
 • GenePlanet Premium DNA**
Zbir informacij in pogojevIzberi

Dr Best Basic

 • Abi – slovenski zdravniki preko aplikacij za klepet
 • Drugo ekspertno zdravniško mnenje (Second Expert Medical Opinion)
 • Organizacija zdravljenja v tujini (Medical Concierge)
Splošni pogojiIzberi

*V skladu s pogoji, ki veljajo po polici ter Splošnimi pogoji za prostovoljno zdravstveno zavarovanje Critical Advantage TM (Splošni pogoji) ali Splošnimi pogoji za prostovoljno zdravstveno zavarovanje Dr Best Basic.

** Analiza GenePlanet Premium DNA: pri koriščenju ob sklenitvi zavarovanja je enkratno doplačilo 100,00 EUR, po poteku enega leta zavarovanja in plačanih dvanajstih mesečnih premijah znaša enkratno doplačilo za koriščenje 50,00 EUR, po preteku dveh let zavarovanja in plačanih štiriindvajsetih premijah je storitev brezplačna.

Zavarovalni vsoti za bolnišnični dan in za stroške zdravil sta vključeni v letni in vseživljenjski limit zavarovalnih vsot.

V letni in vseživljenjski limit so vključeni tudi stroški prevoza in nastanitve zavarovanca in spremljevalca, ki potuje skupaj z zavarovancem zaradi zdravljenja krite bolezni. Podrobne definicije in zavarovalne vsote so navedene v splošnih pogojih in zavarovalni polici.

Premium Critical AdvantageTM krije tudi izplačilo enkratne zavarovalne vsote v višini 20.000 EUR po vrnitvi z zdravljenja v tujini. Pogoj za izplačilo zavarovalne vsote je opravljena prva terapija zdravljenja ali medicinski postopek, odobren s strani družbe Further na podlagi predhodnega zdravstvenega potrdila, zaradi katerega je bil zavarovanec hospitaliziran vsaj 3 noči.