POKLIČITE NAS
080 88 12
Zavarovanja in omejitve

Premium
Critical Advantage™

Standard
Critical Advantage™

Dr Best
Basic

Abi – slovenski zdravniki preko aplikacij za klepet

Drugo ekspertno zdravniško mnenje brez karence (Second Expert Medical Opinion)

Organizacija zdravljenja v tujini (Medical Concierge)

Zdravljenje kritih bolezni ali medicinski postopek po zavarovani osebi letno do

2.000.000 EUR

1.000.000 EUR

V celotnem življenju zavarovane osebe v času veljavnosti police do

4.000.000 EUR

2.000.000 EUR

Nadomestilo za nočitev v bolnišnici v primeru hospitalizacije izven Slovenije zaradi zdravljenja kritih bolezni

200 EUR

100 EUR

Kritje stroškov zdravil, kupljenih v Sloveniji po končanem zdravljenju

50.000 EUR

50.000 EUR

Kategorija hotela v času zdravljenja zunaj Slovenije

5*

3 do 4*

Prevoz na zdravljenje in nazaj z letalom/vlakom

Poslovni razred

Ekonomski razred

Izplačilo enkratnega zneska 20.000 EUR po prvi terapiji krite bolezni ali medicinskega postopka

DNK analiza**

Starostne karakteristike

Najvišja pristopa starost

od 31. dneva do 64. leta

od 31. dneva do 64. leta

ni omejitve

Najvišja starost

do 84. leta

do 84. leta

ni omejitve

Premija

0 – 18 let: 14,92 EUR
19 – 64 let: 37,98 EUR
65 – 84 let: 50,36 EUR

0 – 18 let: 6,59 EUR
19 – 64 let: 21,90 EUR
65 – 84 let: 27,70 EUR

Individualno: 5,90 EUR
Družinsko: 9,90 EUR

Zavarovanja in omejitve
Standard Critical Advantage
Premium Critical Advantage
Dr Best Basic
Abi - slovenski zdravniki preko aplikacij za klepet
Drugo ekspertno zdravniško mnenje brez karence (Second Expert Medical Opinion)
Organizacija zdravljenja v tujini (Medical Concierge)
Zdravljenje kritih bolezni ali medicinski postopek po zavarovani osebi letno do
1.000.000 EUR
2.000.000 EUR
V celotnem življenju zavarovane osebe v času veljavnosti police do
2.000.000 EUR
4.000.000 EUR
Nadomestilo za nočitev v bolnišnici v primeru hospitalizacije izven Slovenije zaradi zdravljenja kritih bolezni ali medicinskega postopka, ki ga je prej odobrila družba Further (največ za 60 nočitev v okviru enega zavarovalnega primera)
100 EUR
200 EUR
Kritje stroškov zdravil, kupljenih v Sloveniji po končanem zdravljenju
50.000 EUR
50.000 EUR
Kategorija hotela v času zdravljenja zunaj Slovenije
3 do 4*
5*
Prevoz na zdravljenje in nazaj z letalom/vlakom
ekonomski razred
poslovni razred
Izplačilo enkratnega zneska 20.000 EUR po prvi terapiji krite bolezni ali medicinskega postopka
DNK analiza
doplačilo 70 EUR**

*V skladu s pogoji, ki veljajo po polici ter Splošnimi pogoji za prostovoljno zdravstveno zavarovanje Critical Advantage TM (Splošni pogoji).

** DNK Analiza Nutricomplete: pri koriščenju ob sklenitvi zavarovanja je enkratno doplačilo 70,00 EUR, po poteku enega leta zavarovanja in plačanih dvanajstih mesečnih premijah znaša enkratno doplačilo za koriščenje 35,00 EUR, po preteku dveh let zavarovanja in plačanih štiriindvajsetih premijah je storitev brezplačna.

Zavarovalni vsoti za bolnišnični dan in za stroške zdravil sta vključeni v letni in vseživljenjski limit zavarovalnih vsot.

V letni in vseživljenjski limit so vključeni tudi stroški prevoza in nastanitve zavarovanca in spremljevalca, ki potuje skupaj z zavarovancem zaradi zdravljenja krite bolezni. Podrobne definicije in zavarovalne vsote so navedene v splošnih pogojih in zavarovalni polici.

Premium Critical AdvantageTM krije tudi izplačilo enkratne zavarovalne vsote v višini 20.000 EUR po vrnitvi z zdravljenja v tujini. Pogoj za izplačilo zavarovalne vsote je opravljena prva terapija zdravljenja ali medicinski postopek, odobren s strani družbe Further na podlagi predhodnega zdravstvenega potrdila, zaradi katerega je bil zavarovanec hospitaliziran vsaj 3 noči.