Personalizirana medicina

Pristop, ki s tehniko molekularnega profiliranja v najzahtevnejših primerih priskrbi pravi način zdravljenja raka ob pravem času.

Paket storitev Critical AdvantageTM + PEM prinaša dostop do naprednih genomskih testov, kot je Next Generation Sequencing (NGS) ter interpretacijo rezultatov na najvišjem nivoju s poglobljenim ekspertnim kliničnim poročilom. Temu sledi personaliziran načrt zdravljenja raka glede na molekularni profil zavarovanca in vodenje pri sodelovanju v kliničnih študijah.

Izvajanje storitev nadzira družba Further s strokovnimi sodelavci, specializiranimi na tem področju. Storitev vključuje tudi kritje povezanih stroškov potovanja in namestitve ter dnevno nadomestilo v času fizične prisotnosti za potrebe študije, ki je organizirana v bolnici ali kliniki zunaj obsega 100 kilometrov od naslova prebivališča zavarovanca.

Kdaj je personalizirana medicina najbolj učinkovita?
  • Ko prvotni načrt zdravljenja več ne deluje
  • Pri rakavih obolenjih tretjega in četrtega stadija
  • Pri rakavih obolenjih brez znanega primarnega izvora
  • Pri redkih oblikah rakavih obolenj
Klinične študije

Najbolj problematična dejavnika pri vključevanju v klinične študije sta lokacija izvajanja študije in upravičenost dostopa. Z družbo Further te prepreke odpravljamo z izbiro pravih študij, lažjim dostopom, plačilom potovanja, namestitve in drugih sprotnih stroškov.

Kjer bolezenske okoliščine ne nakazujejo odločitev za določeno terapijo, poiščemo ustrezno klinično študijo, pomagamo pri vključitvi v proces in organiziramo potovanje.

Dostop do novih terapij, ko uveljavljeni načini zdravljenja več ne delujejo

Za zdravljenje rakavih obolenj v naprednih stadijih imate dostop do novih, naprednih načinov zdravljenja, ki ciljajo specifične molekule – s tarčnimi zdravili, imunoterapijo in hormonsko terapijo.

Testiranje družinskih članov

Genetsko testiranje specifičnih dednih mutacij pri upravičenih ožjih družinskih članih za zgodnje odkrivanje raka, vključno s svetovalno podporo v primeru pozitivnega rezultata.

Genetske mutacije se lahko zgodijo spontano in so pogosto sprožene z okoljskimi in dejavniki življenjskega stila, ali se prenašajo dedno. Kjer je zaznana dedna mutacija, bomo zanjo testirali tudi ožje družinske člane.