Skip to main content
Critical Advantage

Pojavnost raka v Sloveniji je višja od povprečja EU

By 11/04/2023April 14th, 2023No Comments

V Sloveniji so možnosti preživetja vse večje, a smo tudi po umrljivosti zaradi raka še vedno nad povprečjem EU.

V preteklem desetletju smo v Sloveniji beležili upočasnjeno rast diagnoz rakavih obolenj in nadpovprečno zniževanje stopnje umrljivosti. Slednja se je pri nas med 2011 in 2019 pri ženskah znižala za 7 odstotkov, pri moških pa za 13, medtem ko se je na ravni Evropske Unije znižala za 5 oziroma 10 odstotkov.

A tako pojavnost kot umrljivost sta v primerjavi z EU še vedno nadpovprečni. V letu 2020 smo imeli osmo najvišjo pojavnost raka med državami Evropske Unije – 616 primerov na 100.000 prebivalcev (starostno standardizirano) v primerjavi s 569 primeri, kolikor je povprečje znotraj Evropske Unije. Podpovrečna na ravni EU pa je splošna pojavnost raka pri otrocih, mlajših od 15 let.

Najsmrtonosnejši je pljučni rak

Poročilo OECD k pojavnosti rakavih obolenj pri nas najbolj pripisuje nezdrav življenjski slog, predvsem v povezavi s potrošnjo alkohola in prekomerno telesno težo. Čeprav je kadilcev vedno manj, pa pljučni rak ostaja rakavo obolenje z največjo stopnjo umrljivosti. Prvi zunanji dejavnik je izpostavljenost sončni svetlobi – kožnih melanomov je vedno več.

Razmerje pojavnosti različnih vrst raka je pri nas sicer podobno povprečju EU. Pri ženskah je skoraj četrtino raka dojk, ki mu sledijo kolorektalni rak, rak pljuč in kožni melanom. Pri moških je prav tako s 24 odstotki največ raka prostate, ki mu sledi kolorektalni rak.

V obdobju od 2009 do 2019 se je pojavnost slednjega pri ženskah v povprečju nižala za 2,1 odstotka letno, pri moških pa za tri odstotke. Z zgodnjim odkrivanjem in odstranitvijo polipov, ki bi se sicer razvili v raka, je k temu močno prispeval program Svit, ki je ob Zori (zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu) in Dori (zgodnje odkrivanje raka dojk) eden izmed treh presejalnih programov pri nas.

Do leta 2040 pričakujemo nadaljnje občutno povečanje primerov

Več kot 120.000 ljudi, ki danes živijo v Sloveniji, je v življenju že prejelo diagnozo raka. ECIS (Evropski center za informiranje o raku) pa navaja, da bo pojavnost raka v povprečju na ravni EU leta 2024 predvidoma višja za 22 odstotkov. Za Slovenijo pa je da podatek še nekoliko višji – 25 odstotkov. To naj bi bilo še posebej izrazito pri starejših od 65 let.

Vir: OECD (2023), EU Country Cancer Profile: Slovenia 2023, EU Country Cancer Profiles, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/cd631ba0-en.