Skip to main content
Critical AdvantagePersonalizirana medicina

Nova paketa za najzahtevnejše primere rakavih obolenj, ko ustaljeni načini zdravljenja več ne delujejo

By 11/04/2024June 20th, 2024No Comments

Temeljito prikrojen način zdravljenja raka z naprednimi genomskimi testi, vodenjem in kritjem stroškov pri vključevanju v klinične študije ter dostopom do novih terapij, ki pri nas še niso na voljo. To so ekskluzivne storitve novih paketov Critical AdvantageTM + PEM. Pri najzahtevnejših stanjih naredimo več od tistega, kar je danes v običajnih okvirih zdravljenja mogoče.

Storitve personalizirane medicine nastopijo takrat, ko ustaljeni načini zdravljenja raka niso več učinkoviti ali pa je zanje prepozno. Pri rakih v tretjem in četrtem stadiju, redkih rakih in rakih brez poznanega primarnega izvora. Gre za pristop, ki s tehniko molekularnega profiliranja v priskrbi personaliziran načrt zdravljenja. S podporo ekspertnih sodelavcev partnerske organizacije Further.

Z uporabo testa Next Generation Sequencing je mogoče prepoznati specifične genske mutacije za vsak tumor in pripraviti prikrojen načrt zdravljenja raka. Rezultate analizira ekspertna zdravniška komisija, ki jo sestavljajo vodilni mednarodni onkologi. Po opravljenjem genomskem testu dobite poglobljeno ekspertno poročilo z interpretacijo rezultatov na najvišjem nivoju.

Storitve personalizirane medicine so sicer povezane s storitvami zdravljenja v tujini paketov Critical Advantage. Priporočeno zdravljenje raka bo tako omogočeno v vodilnih svetovnih ustanovah. S celovito organizacijo in kritimi stroški zdravljenja, potovanja in namestitve. Ekspertna zdravniška komisija pa bo v stiku z lečečim onkologom.

Ob zdravilih z dovoljenjem tudi eksperimentalna zdravila, ki jih še ni v prodaji

Za zdravljenje rakavih obolenj v naprednih stadijih imate dostop do novih, naprednih načinov zdravljenja, ki ciljajo specifične molekule – s tarčnimi zdravili, imunoterapijo in hormonsko terapijo. Tudi takšnih, ki so še v fazi odobritve oziroma v okviru kliničnih študij.

Klinične študije

Kjer bolezenske okoliščine ne nakazujejo odločitev za določeno terapijo, potem s partnersko družbo Further poiščemo ustrezno klinično študijo, pomagamo pri vključitvi v proces ter organiziramo potovanje, namestitev in krijemo stroške. Sodelovanje v kliničnih študijah je za posameznika namreč organizacijsko zahteven proces.

Testiranje družinskih članov

Če se pri testiranju zaznajo dedne mutacije, ki se lahko prenesejo na družinske člane, bomo z namenom zgodnjega odkrivanja raka na prisotnost istega gena testirali tudi vaše ožje družinske člane. V primeru pozivitnega rezultata bo za nasvete in podporo na voljo genetski svetovalec. Genetske mutacije se lahko sicer zgodijo spontano in so pogosto sprožene z okoljskimi in dejavniki življenjskega stila, ali pa se prenašajo dedno.

K paketoma Standard in Premium Critical AdvantageTM + PEM bo kmalu mogoče pristopiti prek spleta, nadgradnja pa bo omogočena tudi za obstoječe člane. Oba vključujeta opisane storitve personalizirane medicine, paket Premium pa vključuje višja kritja, najvišje standarde potovanja in namestitve, višje dnevno nadomestilo ter odškodnino po zdravljenju v tujini.