Skip to main content
Critical AdvantagePersonalizirana medicina

Koliko življenja potencialno izgubimo z zamudno odobritvijo novih zdravil?

Neenakost v kvaliteti zdravstvene obravnave se odraža tudi v neenakem dostopu do najnovejših terapij za zdravljenje raka po svetu. V Sloveniji imamo v primerjavi z ZDA povprečno več kot dve leti zamika.

Po podatkih Evropske zveze farmacevstke industrije in združenj 95 odstotkov novih terapij za zdravljenje raka v Evropi odobrimo pozneje kot to storijo v ZDA. V Evropi je za to zadolžena Evropska agencija za zdravila – EMA, v ZDA pa Uprava za hrano in zdravila – FDA. FDA za odobritev nove terapije za zdravljenje raka potrebuje v povprečju 200 dni, EMA pa 441 dni oziroma 241 dni več.

A to še ne pomeni, da so zdravila takrat že dostopna v javnih zdravstvenih sistemih posameznih držav. Raziskave navajajo, da razlogi za takšno zakasnitev v Evropi niso v samem postopku pregleda, pač pa v administrativnih postopkih, nato pa v pogajanjih za ceno ter implementaciji na ravni posameznih držav oziroma zdravstvenih sistemov. V Nemčijo nove terapije v primerjavi z odobritvijo v ZDA pridejo v povprečju z letom dni zamika. V Italijo na primer slabi dve leti kasneje.

Kaj pa v Sloveniji?

Nove terapije k nam pridejo v povprečju 802 dneva ali več kot dve leti po odobritvi v ZDA. Kar 41 odstotkov terapij za zdravljenje raka, ki so na voljo v ZDA, pa v določenem trenutku ni dostopnih v Sloveniji. Za Poljsko denimo navajajo podatka 1068 dni in 64 odstotkov.

V nizozemski raziskavi nadalje ocenjujejo, da smo v Sloveniji zaradi 172 dni zamika (po odobritvi EMA, dodatnih 119 dni zamika v primerjavi z FDA) zdravila ipilimumab zaradi melanomov potencialno skupaj izgubili 41 let življenja. Zaradi 270 dni zamika (po odobritvi EMA, dodatnih 130 dni zamika v primerjavi z FDA) pri zdravilu abiraterone pa smo zaradi raka na prostati izgubili 155 let življenja.

Viri: EFPIA, JAMA Network, ncbi.nlm.nih.gov

S paketi Critical Advantage + PEM zagotavljamo dostop do kliničnih študij

Klinične študije so mednarodno uveljavljena oblika zdravljenja različnih potencialno usodnih bolezni. Najnovejše terapije, ki so predmet študije, pa so uradno na razpolago vsaj tri do pet let prej kot pa v okviru rednih terapij na osnovi obveznih zdravstvenih zavarovanj v posameznih državah.

Člani z novimi paketi Critical Advantage + PEM imate za najzahtevnejše primere rakavih obolenj torej dostop do terapij, ki še niso v prodaji. Ko že ustaljeni načini zdravljenja več ne delujejo, z družbo Further poiščemo primerno klinično študijo, nudimo podporo pri vključitvi v proces ter poskrbimo za potovanje in namestitev, vključno s kritjem stroškov.

S paketi + PEM zagotavljamo najboljše personalizirano zdravljenje raka v Evropi in ZDA. Z naprednim molekularnim profiliranjem ter intepretacijo vrhunskih strokovnjakov izdelamo personaliziran načrt zdravljenja raka, vključno s testiranjem članov vaše družine, kjer so zaznane dedne genske mutacije.