Skip to main content
Za podjetja

Kako po diagnozi raka olajšati vrnitev na delo?

Kako sodelavki ali sodelavcu, ki je zbolel za rakom, olajšati vrnitev na delo? Nekaj priporočil je z nami delila Dr. Andrea Reis, vodja zdravstva pri partnerskem podjetju Further.

Diagnoza rakavega obolenja je izkušnja, ki posameznika zaznamuje. Dobra novica je, da se možnosti preživetja ves čas izboljšujejo, veliko rakov pa danes prej kot smrtonosne dojemamo kot kronične bolezni. V fazah diagnosticiranja in zdravljenja se seveda osredotočamo na poglavitni cilj – ozdravitev. Pogosto pa še ne razmišljamo o življenju po končanem zdravljenju. Ali življenju med paliativno oskrbo, ki ob neozdravljivih stanjih danes tudi že leta ali celo desetletja izboljšuje kvaliteto življenja in lajša simptome.

Z namenom boljšega razumevanja priporočil Dr. Reisove si zamislimo sodelavca Zdravka, ki se je zdravil za rakom.

Vrnitev na delovno mesto je za Zdravka strašljiva misel, napolnjena s skrbmi – ne glede na uspešnost poteka zdravljenja. Četudi se Zdravko vrača v sproščeno okolje med poznane ljudi in k vlogi, ki jo obvlada in razume, ga skrbi, kako se bo spopadel s fizičnimi, mentalnimi, finančnimi in družbenimi vidiki delovno aktivnega življenja. Zato je te skrbi Zdravku pomembno čimbolj olajšati.

Vse manj nepredstavljiva je tudi možnost delovne aktivnosti ob zdravljenju – seveda odvisno od načrta zdravljenja, napredovanja bolezni, zdravstvenega stanja nasploh in na drugi strani vrste dela, ki ga opravlja. Z delom se lahko v težkih časih vsaj deloma ohranja občutek normalnosti, morda tudi motivacije za življenje. Lahko pa izziv za Zdravka postane prezahteven – tako fizično kot čustveno – in z njim hitro dosežemo nasprotni učinek. Zato mora biti komunikacija z Zdravkom na delovnem mestu še toliko bolj kvalitetna in temeljita. Pri tem je ključno, da Zdravko pozna in pove stranske učinke zdravljenja in kako bodo ti vplivali na zmožnost dela.

Najprej se prepričajte, da je Zdravko dobro informiran in da se je o tem pogovoril z onkologom. Torej – ali je vrnitev na delo glede na zdravstveno stanje, dolgoročne posledice in s tem povezane potrebe sploh smiselna?

Pomembno se je pogovoriti o vplivu fizičnih in psihičnih zahtev službe, to upoštevati pri iskanju nasvetov o najprimernejši dieti in drugih izbirah v zvezi z življenjskim slogom, obvladovanju simptomov in bolečin, pa učinkovitih načinov za samopomoč pri izboljšanju kvalitete življenja v podporo delovni rutini. Predvsem wellness podpora, kot so meditacija, telesne vaje in masaža, lahko blagodejno vpliva na Zdravkovo mentalno kondicijo pri vključevanju v delovni proces.

Kaj lahko za to naredite v podjetju?

Ko zdravnik odobri možnost vrnitve na delo, se o situaciji z Zdravkom pogovorite še pred vrnitvijo na delo in obravnavajte vse morebitne težave in izzive.

Predebatirajte možnosti. Je sploh izvedljivo, da bi se Zdravko na delovno mesto vrnil za poln delovni čas? Morda se dogovorite za bolj fleksibilen pristop z drugačno delitvijo odgovornosti ter polnim ali vsaj delnim delom od doma, morda tudi skrajšanim delovnim časom. Ko boste preverili vse dejavnike, pa nato obstaja več vidikov, ki jih morate upoštevati.

Obvladovanje pričakovanj

Loviti roke in cilje lahko v takšni situaciji naenkrat postane toliko bolj stresno. Poiščite področja, ki v tem smislu zahtevajo največ in se pogovorite o odgovornostih zanje. Vsaj za začetek bo z nižjimi zahtevami gotovo lažje združevati službene naloge s pogostimi simptomi, ki jih izkusijo bolniki. K temu pa pripomorejo že manjše prilagoditve delovne rutine, kot so pogostejši premori.

Dostopnost delovnega mesta

Če je zdravljenje vplivalo na mobilnost, je potrebno preveriti fizične zahteve vrnitve na delovno mesto. Pogovorite se o transportu in dostopnosti do poslovnih prostorov. Tako se boste izognili nepričakovanim oviram, ki bi lahko povzročile nepotreben dodaten stres. Najbolje je, da skupaj poiščete rešitve, ki se dotikajo tako službenih zahtev kot osebnih potreb in morebitnih skrbi.

Postavite jasne meje

Govoriti o bolezni in zdravljenju je lahko za Zdravka nelagodno, četudi sodelavci ponujajo sočutje in podporo. Morda bo prišlo do situacij, ko Zdravku svoje izkušnje ne bo udobno deliti s sodelavci.

Pogovorite se o obladovanju pričakovanj pri odnosu s sodelavci. Ljudje se lahko s tovrstno diagnozo počutijo osamljene in izolirane. Zdravku dajte vedeti, da je lahko o svojem stanju in svojih mejah do sodelavcev iskren in obenem poskrbite, da se bodo tudi sodelavci tega vedno zavedali. Na drugi strani naj se sodelavci ne počutijo užaljeno, če od Zdravka ne bodo vedno dobili najlepšega odgovora. Omogočiti mu je potrebno možnost izbire. Možnost, da mu ni vedno udobno odgovarjati na vprašanja ali sprejeti vse podpore, ki jo sicer dobrodušno nudijo sodelavci. Nikoli ne pozabite, da gre za Zdravkovo izbiro in njegovo stvar. Bodite pripravljeni na neprijetne situacije.

Prepričajte se tudi, da se Zdravko zaveda možnosti psihoterapevtske in ostale pomoči, ki bi mu lahko pomagala pri tem prehodu.

Preverite finančno situacijo

Tudi finančno stanje je lahko seveda razlog za nepotreben stres med zdravljenjem. Četudi je samo zdravljenje krito iz naslova zavarovanja, ima lahko bolezen z dodatnimi zahtevami v povezavi z življenjskim stilom za Zdravka obremenjujoč finančni vpliv. Tega se sicer še kako zavedajo samostojni podjetniki, ki lahko zato utrpijo izpad prihodka. Zato je v paketu Premium Critical Advantage v primeru bolnišničnega zdravljenja v tujini zagotovljeno nadomestilo v višini 20.000 evrov.

Tudi v tem primeru je iskrenost dobrodošla. Zdravka vprašajte po finančni situaciji, preverite kredite in ostale obveznosti v izogib nepotrebnim pritiskom in pomagajte v okviru zmožnosti.

Komunicirajte odprto in redno

Pričakovanja pri vrnitvi na delo je potrebno obvladovati zato, ker se to lahko izkaže za zahtevnejši izziv – tako psihično kot fizično, kot bi Zdravko ali njegov delodajalec pričakoval. Pomembno je, da pričakovanja ostanejo realistična, Zdravko pa iskren o svojih zmožnostih in času, potrebnem za vrnitev v ustaljene tirnice.

Načrtujte redna srečanja in redno izmenjujte občutke, da boste čimprej prepoznali in rešili morebitne težave. Nekateri načini zdravljenja lahko povzročijo trajne posledice, zato se prepričajte, da boste res uskladili pričakovanja in izdelali rutino za nove okoliščine.

Nekateri ljudje ob ali po zdravljenju ne zmorejo psihičnih in fizičnih zahtev službe. Navsezadnje je to osebna izbira, najpomembneje pa je torej biti iskren in nuditi vso podporo, da bo Zdravko sprejel najboljše odločitve za svoje zdravje. Skrbeti za dostopnost vsakršnje pomoči in nasvetov pri vseh možnostih je za Zdravka izjemnega pomena.

Hvala za nasvete, dr. Andrea Reis!